TIN TỨC
Công nghệ xử lý chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh… ) được lưu chứa, vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng được phép đến các đến các địa điểm xử lý theo một quy trình nghiêm ngặt (theo hướng dẫn của thông tư 12/2011/TT-BTNMT) và được xử lý theo đúng quy định nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho môi trường Cty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP HCM là doanh nghiệp hàng đầu được phép hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và đã được Tổng cục Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại với mã số 5-6-7-8.013.VX Tham khảo giấy phép hành nghề quản lý CTN) tại đây. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại bao gồm 2 công nghệ sau: - Công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp thiêu đốt. Đọc thêm - Công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp an toàn. Đọc thêm