TIN CÔNG NGHỆ
Công nghệ thu gom và xử lý nước rác

1. Mục đích:

Thu gom triệt để nước rác phát sinh từ quá trình vận hành bãi chôn lấp tránh việc rò rỉ nước rỉ rác ra môi trương xung quanh. Toàn bộ nước rỉ từ bãi chôn lấp được chuyển về nhà máy và xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải ra nguồn tiếp nhận (theo QCVN 24, 25:2009/BTNMT)

2. Hệ thống thu gom nước rác gồm:

Hệ thống thu gom nước rỉ rác bao gồm : Các tuyến ống thu cấp 1 và 2; Hố bơm trung chuyển và trạm bơm trung chuyển; Ống chuyển tải nước thải từ trạm bơm trung chuyển về hồ điều hòa.

Các ống thu cấp 1 là loại ống HDPE rãnh xoắn, nối ren, chịu lực cao. Các ống thu này được lắp đặt dọc theo chiều dài ô chôn lấp và đầu nối vào đường ống thu cấp 2 đặt ngang ô chôn lắp nhằm chuyển nước rác thu gom về hố ga trung chuyển.

Hố thu trung chuyển có thể tích phù hợp với công suất bơm và tổng lượng nước cần phải chuyển về hồ điều hòa của trạm xử lý để xử lý hết lượng nước rỉ rác trong ngày.

3. Công nghệ xử lý nước rác:

Nước thải từ hố chứa được bơm vào bể lắng. Tại đây diễn ra các quá trình châm vôi, xục khí, châm hóa chất tạo điều kiện tạo lắng sơ bộ cặn rắn lơ lửng và các chất có thể ảnh hưởng đến quá trình phân hủy hiếukhí về sau. Từ bể lắng vôi, nước thải được bơm sang bể lắng sơ bộ.

Bể lắng sơ bộ có tác dụng giữ lại bùn cặn, nước sau khi tách bùn được đưa sang bể điều hoà để ổn định nồng độ và lưu lượng. Quá trình sục khí ở bể điều hoà gián đoạn bằng cách đóng mở các van. Nước thải ở bể điều hoà được bơm chìm bơm lên bể tách cặn Cacbonat. Các bơm chìm hoạt động thông qua đồng hồ đo lưu lượng. Ở bể tách cặn bùn được lắng xuống đáy và định kì mở van xả xuống thùng chứa và được đem đi chôn lấp trên bãi rác. Nước tiếp tục chảy sang hố bơm có lắp đặt đồng hồ đo pH, (được cài đặt thông số pH = 11.5), nếu pH < 11.5 thì chỉnh bằng NaOH bằng bơm kiềm tự động, khi pH > 11.5 thì bơm định lượng không hoạt động.

Sau khi điều chỉnh pH nước được bơm lên tháp Stripping 1 để quạt thổi khí. Sau quá trình thổi khí tiếp tục đo pH và chuyển lên tháp Stripping 2 và chuyển về bể Sclector (được lắp đồng hồ đo pH và cài đặt thông số pH = 8). Bơm định lượng acid sẽ tự động bơm acid H2SO4 ra để trung hoà pH > 8, ngược lại nếu pH < 8 thì bơm dừng hoạt động.

Tại bể Sclector cho sục khí liên tục bằng hệ thống phân phối khí lắp đặt dưới đáy bể. Bể Sclector có tác dụng làm các ảnh hưởng ban đầu trước khi vào bể Aeroten. Bể Aeroten lắp đặt đồng hồ đo oxi hoà tan để điều chỉnh máy thổi khí nhằm mục đích cung cấp khí oxi hoà tan trong bể luôn > 2 mg/l. Sau khi xử lý sinh học nước thải được cho qua bể lắng (lắng lần 2) mục đích là để lắng bùn sinh học tạo ra. Một phần bùn sinh học được hồi lưu lại bể Sclector để duy trì nồng độ nguồn sinh học, nước sau khi tách bùn vẫn còn độ màu cao và thành phần các chất khó phân huỷ lớn nên được cho sang bể oxi hoá khử màu (được lắp đặt đồng hồ đo pH để khống chế môi trường pH = 3 cho quá trình phản ứng được tốt nhất). Việc khống chế nồng độ pH được thực hiện bằng bơm acid H2SO4 tự động. Đồng thời bổ xung : H2O2 và FeSO4 bằng bơm định lượng và khuấy đều tự động tạo điều kiện cho phản ứng xảy ra nhanh hơn. Sau đó nước thải cho qua bể lưu giúp các phản ứng hoá học có thời gian để phân huỷ hoàn toàn (thời gian lưu từ 4 - 6h), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nước sẽ tự động chảy sang bể khuấy trộn, keo tụ được lắp đồng hồ đo pH, để điều chỉnh bơm kiềm NaOH đạt nồng độ pH = 7, (nếu pH < 7 bơm kiềm hoạt động). Quá trình khuấy giúp cho phản ứng trung diễn ra nhanh hơn. Khi pH = 7, nước được bơm lên, ngăn khuấy trộn bể lắng Semultech.

Tại bể lắng này tiến hành bơm polimer để tiến hành keo tụ các chất lơ lửng trong nước thải, sau đó nước thải được cho vào ngăn lắng để bùn hoá lý lắng xuống đáy bể và định kì được xả sang phân huỷ bùn, nước sau khi lắng bùn được cho sang bể lọc cát. Bể lọc cát gồm 3 bể độc lập, chạy luân phiên, khi bể tắc thì tiến hành bơm rửa ngược, nước sau khi rửa lọc được cho sang bể phân hủy bùn để xử lý tiếp. Còn nước sau khi qua lọc cát được tiến hành khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh ở bể khử trùng, sau đó nước được chảy vào bể chứa để lấy mẫu nước phân tích các chỉ tiêu môi trường.

Nước tại bể chứa nếu đạt chỉ tiêu môi trường sẽ xả thải ra môi trường. Nếu chưa đạt thì hoàn lưu xử lý lại.

Công nghệ thu gom và xử lý nước rác  Công nghệ thu gom và xử lý nước rác