LIÊN HỆ
 ĐỊA CHỈ
C6A/18L, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
www.tanhongngoc.com.vn
 PHONE
Hỗ trợ: 123456789
Di động: 234567890
Fax: 34567890-
Tên:
Email:
Công ty:
Phone:
Tin nhắn:
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
1.Chất lượng sản phẩm/ dịch vụ
2.Thái độ tư vấn/ phục vụ của nhân viên
3.Thời gian giao nhận hàng hóa
4.Thời gian giao nhận chứng từ đúng hẹn