DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM

Tiêu hủy hàng hóa

Tân Hồng Ngọc sở hữu một đội xe chuyên dụng phục vụ cho công tác vận chuyển   tiêu hủy  chất thải đồng thời hoạt động theo   hệ thống quản lý chất lượng     ISO 9001:2008. chuyên xử lý, tiêu hủy hàng hóa, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm lỗi sai quy chuẩn...

 

Dịch vụ

  • Kinh doanh phế liệu

  • TIÊU HỦY HÀNG HÓA

  • XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Hỗ Trợ

  • 08.62950153
  • Mr. Trường
    0906 767 804
    support@gmail.com