TIN CÔNG NGHỆ
Công nghệ thu gom và xử lý khí thải

1. Mục đích:

Trong suốt quá trình vận hành bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh luôn thải ra các loại khí thải có ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh do đó bắt buộc phải thu gom, xử lý hoặc tái sử dụng khí thải từ bãi rác nhằm bảo vệ môi trường.

2. Thu gom khí thải:

Khí thải từ bãi rác được thu gom bằng các giếng thu đặt thẳng đứng, cách đều nhau. Khoảng cách giữa các giếng thu là 50m và đặt so le hai hàng với nhau. Trong giếng thu đặt ống HDPE Φ90 đục lỗ Φ20, xung quanh đỗ sỏi 3-5mm. Tại mỗi bãi chôn lấp bố trí các hàng giếng thu cách nhau 50m. Ống thu gom ngang bằng HDPE Φ150 thu gom khí từ các giếng trong một hàng, sau đó thu về ống thu chính Φ400.

Khí gas từ ống thu chính được bơm về trạm xử lý:
- Sẽ được đốt bằng đầu đốt (Nếu không có trạm phát điện từ khí gas). Ống nối với đầu đốt có gắn thiết bị chống ngọn lửa cháy ngược lại. Vị trí đầu đốt được đặt tại vị trí đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh. Khí thải sau khi được đốt sẽ phát tán vào môi trường.
- Sẽ được dùng để chiết xuất gas Metan (CH4) làm nhiên liệu chạy máy phát điện.

3. Phát điện từ khí thải của bãi rác:

Khí thải được thu gom từ bãi chôn lấp rác sẽ được đưa về trạm chiết xuất gas để tiến hành việc chiết xuất lấy khí Metan (CH4) dùng làm nhiên liệu để chạy máy phát điện dùng phục vụ sản xuất và hòa vào lưới điện quốc gia.

Trạm phát điện: gồm 1 hay nhiều động cơ sử dụng nhiên liệu gas CH4 có công suất thiết kế phù hợp lượng khí gas thu được từ bãi chôn lấp sau khi qua hệ thống thiết bị chiết suất gas. Trung bình 1Nm3/giờ sản xuất được 1,5 Kwh sản lượng điện.

Về kinh tế: Việc thu hồi gas để sản xuất điện theo tính toán có thể sử dụng cho toàn bộ hoạt động của công trường xử lý rác và phát lên lưới điện quốc gia. Trạm phá điện của công trường xử lý rác Gò cát trong vòng 25 năm lượng gas thu được có thể sản xuất được 400x106 Kwh điện (Nếu giá điện :0,06 USD/Kwh) có thể thu được khoảng 360 tỷ đồng.

Về xã hội: Giảm thiểu ô nhiễm mùi và ô nhiễm không khi đối với khu vực xung quanh bãi rác, giảm phát thải hiệu ứng nhà kính.

Công nghệ thu gom và xử lý khí thải  Công nghệ thu gom và xử lý khí thải  Công nghệ thu gom và xử lý khí thải  Công nghệ thu gom và xử lý khí thải

Công nghệ thu gom và xử lý khí thải      Công nghệ thu gom và xử lý khí thải            Công nghệ thu gom và xử lý khí thải          Công nghệ thu gom và xử lý khí thải