TIN CÔNG NGHỆ
Công nghệ thu gom rác thải xây dựng (xà bần)

1. Mục đích:

Xã hội ngày càng phát triển từ do đó khối lượng rác thải xây dựng (xà bần, rác cặn) ngày một gia tăng không ngừng, để đáp ứng nhu cầu của xã hội việc thu gom, vận chuyển xà bần cần phải có những công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dùng nhằm nhanh chóng chuyển tải xà bần đến điểm tập kết đúng quy định và không gây ô nhiễm môi trường.

Để đáp ứng nhu cầu thải đổ rác xây dựng, xà bần, của người dân và doanh nghiệp… Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM hiện có 3 trạm trung chuyển tiếp nhận rác xây dựng, xà bần:
- Trạm trung chuyển xà bần 42-44 Võ Thị Sáu quận 1: thu gom xà bần rác cặn khu vực 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh.
- Trạm trung chuyển tại số 150 Lê Đại Hành, quận 11: thu gom xà bần rác cặn của khu vực quận 10,11, 5 và quận 6.
- Trạm trung chuyển tại số 75 Bà Hom, quận 6: thu gom xà bần rác cặn một phần của quận 6 và các quận 8, Bình Chánh, Tân Bình, Tân Phú.

Quy trình kỹ thuật thu gom, xử lý chất thải xây dựng

Công nghệ thu gom rác thải xây dựng

2. Mô tả công nghệ:

Xà bần được thu gom từ các công trường xây dựng, hộ dân bằng các loại phương tiện đưa về trạm trung chuyển đổ vào các container hở, sức chứa 10 – 12 tấn.

Mặt trên của container ngang bằng với nền, tạo điều kiện cho tất cả các loại xe đều đổ được vào container đễ dàng, khi container đã chất đầy xà bần hệ thống cầu trục cẩu container đặt lên các xe chuên dung vận chuyển đến bãi đổ đúng quy định. Các container trống từ các xe được luân chuyển xuống các hố để tiếp tục nhận xà bần.

Công nghệ thu gom rác thải xây dựng

Công nghệ thu gom rác thải xây dựng Công nghệ thu gom rác thải xây dựng

Công nghệ thu gom rác thải xây dựng Công nghệ thu gom rác thải xây dựng

Đối với những công trình xây dựng có nhu cấu thải đổ xà bần, rác xây dựng liên tục Cty MTĐT có các thiết bị lưu chứa và phương tiện chuyên dùng loại lớn (xuồng chứa 8.5m3, contener 10.5m3) đặt tại các công trường để lưu chứa và khi đầy sẽ được chuyển đến bãi đổ đúng quy định.